คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์


        ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถทำงานได้สารพัด แต่ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์จะทราบว่า งานที่เหมาะกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างยิ่งคือการสร้างสารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นสามารถนำมาพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติเด่น 4 อย่างรวมกัน เรียกว่า 4S Special ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อันได้แก่

        1. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านความจำ (Storage) ไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีที่เก็บข้อมูลสำรองที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งพันล้านตัวอักษร และสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จะสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งล้านล้านตัวอักษร

        2. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้สามารถทำงานได้มากกว่าร้อยล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที ตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์รุ่น Pentium4 มีความเร็วในการประมวลผล 2.5 GHz หมายความว่า ประมวลผลได้ 2,500 ล้านคำสั่ง ใน 2 วินาที

       
3. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านการปฏิบัติงานอัตโนมัติ (Self) เป็นความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลตามลำดับคำสั่งได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ตามขั้นตอนที่นักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้

        4. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ด้านความน่าเชื่อถือ (Sure) คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้จะทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งวงจรคอมพิวเตอร์นั้นจะให้ผลของการคำนวณที่ถูกต้องเสมอ หากผลของการคำนวณผิดจากที่ควรเป็นมักเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมหรือข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรม